oilgas - edited 3 Marine - edited 3 Chem - edited 3 Food - edited 3 Brew - edited 3 Water - edited 3 Bio - edited 3 Automotive - edited 3 Window - edited 3 Door - edited 3 Vent - edited 3

Välkommen till Gislaved Gummi!

Gislaved Gummi ingår i HEXPOL AB, en världsledande polymerkoncern noterad på börsen, NASDAQ OMX Nordic. HEXPOL-koncernen är organiserad i två affärsområden: HEXPOL Engineered Products och HEXPOL Compounding, och har mer cirka 5 100 anställda i fjorton länder. Huvudkontoret är beläget i Malmö.

HEXPOL Engineered Products består av tre produktområden: HEXPOL Gaskets (Packningar), HEXPOL Profiles (Profiler) and HEXPOL Wheels (Hjul).

HEXPOL Gaskets (Packningar) består av tre verksamhetsenheter: Gislaved Gummi, Sverige, Gislaved GummiKina och Gislaved Gummi, Sri Lanka. Produktområdet tillverkar och marknadsför packningar för plattvärmeväxlare under varumärket Gislaved Gummi. HEXPOL Profiles (Profiler) består av en enhet: Gislaved Gummi, Sverige, som tillverkar och marknadsför extruderade profiler under varumärket Gislaved Gummi.

HEXPOL Compounding (Blandningar) består av två produktområden, HEXPOL TPE Compounding och HEXPOL TP Compounding, och tre geografiska regioner: HEXPOL Compounding NAFTA, HEXPOL Compounding Europa and HEXPOL Compounding Asien. HEXPOL Compounding har ett 40-tal verksamhetsenheter över hela världen, varav blandningsverksamheten i Gislaved Gummi, Sverige, är en.

Organisationen inom HEXPOL-koncernen är anpassad för att ge korta och snabba beslutsprocesser med ett tydligt och decentraliserat ansvar. Den operativa strukturen framgår av schemat nedan:

Org2017Gi